гр. Русе, ул. “Цар Освободител“ № 72
082/522223; 0889/013177; 0884/914759 office@agrozemi.com

За Нас

„Дунав Ленд Агрo” ООД има дългогодишен опит в търговията и управлението на земеделски земи. Първоначалната дейност на фирмата беше изкупуване и арендуване на земеделски земи и в последствие обхватът се разшири като започнахме обработка на управляваната от нас земя.

Към настоящия момент обработваме 20 000 дка земеделска земя в Русенска област. Стопанството нарасна през годините, като в началото, обработваемата земя беше 4 000 дка, на следващата година 7 000 дка, за 2013/2014 г. – 11 000 дка. През това време създадохме две стопански бази в с. Горно Абланово, общ. Борово и с. Кацелово, общ. Две Могили.

Поради факта, че нашата фирма е краен купувач, можем да Ви предложим най-добрата цена за изкупуване на Вашия имот.

 

 

В края на 2022 г. бе завършен проектът на „Дунав Ленд Агро“ ООД за изграждане и оборудване на Цех за преработка на лешници в с. Кацелово, общ. Две могили, обл. Русе.

 

Той бе осъществен благодарение на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. („Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“):

– Договор № BG06RDNP001-4.001-0483-C01

– Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

– Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.

 

Целта на проекта е изграждане на съвременно и модерно предприятие за преработка на собствена биологична земеделска продукция, което да произвежда висококачествена биологична лешникова ядка и да създаде условия за производство на по-конкурентна продукция, отговаряща на всички съвременни изисквания на пазарите.

 

Постигнатият резултат с този инвестиционен проект е затваряне на производствения цикъл – от производство на биологични лешници, чрез преработка им във висококачествена лешникова ядка.