гр. Русе, ул. “Цар Освободител“ № 72
082/522223; 0889/013177; 0884/914759 office@agrozemi.com

Развитието на селските райони – приоритет на ЕС в бюджетa до 2020 г.

razvitieto-na-selskite-rayoni-prioritet-na-es

Споразумението за дългосрочния бюджет на ЕС за 2014-2020 г. наскоро получи одобрение от Европейския парламент. Депутатите акцентираха в своята работа върху нуждата от ефективно използване на всяко евро във финансовия план.


Европейският съюз финансира проекти в широк спектър от области. Инвестициите в транспортна инфраструктура създават по-добри възможности за превоз на хора и товари, като по този начин стимулират развитието на единния пазар. Средствата за научни изследвания целят не само да създадат работни места, но и да осигурят основа за технологичен прогрес на икономиката.


Не на последно място, Европейският съюз полага големи усилия за запазване на жизнеността и разнообразието на селските райони в Европа.


източник: fermer.bg