гр. Русе, ул. “Цар Освободител“ № 72
082/522223; 0889/013177; 0884/914759 office@agrozemi.com

Партньори

Нашите партньори са от групата на РОМФАРМ КОМПАНИ ООД, които са най-големият частен собственик на обработваема земя в България:

СТАВЕН АД;
С.И.Г. ООД;
РОСАГРОФОНД ООД;
СЕРЕС ЕАД;

МИНОВИ ГРУП ООД;