гр. Русе, ул. “Цар Освободител“ № 72
082/522223; 0889/013177; 0884/914759 office@agrozemi.com

Двоен ръст на биопроизводителите в България за две години

dvoen-rast-na-bioproizvoditelite-v-balgariq-z

Тенденцията на увеличаване на биологичното производство в България от последните години, продължава и през 2013 година. По данни на Земделското министерство, публикувани в Аграрния доклад за 2014-та операторите (производители, преработватели, търговци) в биологичното производство за 2013 година са 3 123, при 2 016 година по-рано.

В сравнение с 2012 г., общо култивираните площи, отглеждани по методите на биологично производство нарастват със 7 800 ха, а постоянните ливади и пасища – със 7 519 ха.

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Брой оператори в биологичното производство

214

339

311

476

820

1054

2016

3123

През 2013 г. площите, обхванати от системата на контрол на биологично производство, възлизат на 56 287 ха (без да се включват сертифицираните екологично чисти райони, от които се събират диворастящите култури – гъби, билки и горски плодове), което е с 39% повече спрямо предходната година.

От биологичното растениевъдство най-предпочитани от земеделските производители са трайните насаждения, техническите култури и зърнено-житните култури. През 2013 г. площите в система на контрол, заети със зърнено-житни култури, са 7 669 ха. По методите на биологично производство се отглеждат основно пшеница, царевица, ечемик, ръж, овес и тритикале. Площите, заети с технически култури в система на контрол през 2013 г., нарастват с 1 427 ха в сравнение с 2012 г., до 9 336 ха. Увеличението е в резултат от чувствително нарастване на площите, заети с ароматни и медицински растения, подправъчни култури и маслодайна роза, докато при площите, заети със слънчоглед и рапица се наблюдава леко намаление.

През 2013 г. площите с маслодайна роза (Rosa damascene) се увеличават с 444 ха спрямо предходната година, до 1 587 ха, което е свързано с традициите на България в отглеждането на маслодайна роза. Почти двойно е увеличението на площите с ароматни култури, медицински растения и подправки, които достигат до 6 536 ха, при 3 378 ха през 2012 г.

Увеличение на площите спрямо предходната 2012 г. се наблюдава и при артишок, лук, моркови, марули, карфиол и броколи, дини, пъпеши, ягоди и култивирани гъби.

източник: fermer.bg